Двуезичието е сила, която развива мозъка. Вижте как, според учените.

Двуезичието е сила, която развива мозъците

Двуезичието е сила, която развива мозъка. автор Христос Пляцикас – преподавател по когнитивна психология в Университета в Кент Има все повече доказателства, че двуезичието може да повлияе на начина, по който мозъкът работи. По-възрастните хора ползвали два езика през целия си живот демонстрират по-добри познавателни умения в задачи, които изискват добра приспособимост към променлива среда. […]