Индивидуално Обучение

Индивидуално обучение по английски език може да се осъществява по всички предлагани от центъра нива. Чрез него се цели по-добра усвояемост на езика, съобразена със специфичнен подход и възможности на всеки.

Индивидуално обучение

Индивидуално обучение
за Деца и Юноши

Частните уроци на Езиков Център Браво по английски език за деца и юноши могат да се осъществят по всички предлагани от центъра нива, като материалът се усвоява чрез “Direct” методът на обучение.

Той гарантира успех за вашето дете, като го научава на необходимия рефлекс за мигновен отговор, помагащ му да се изразява навременно във всякакви ситуации, така както говори родния си език.

Индивидуалното обучение може да бъде осъществено с 1 или най-много 2 ученика.

графика - индивидуално обучение деца
графика - индивидуално обучение тийнейджъри

Индивидуално обучение
за Възрастни

Частните уроци на Браво център за възрастни могат да се осъществят по всички предлагани от центъра нива, като материалът се усвоява чрез “Direct” методът на обучение.

Чрез директния метод научаваме онзи необходим рефлекс за мигновен отговор, който ни помага да се изразим навременно във всякакви ситуации, така както говорим родния си език.

Безплатен Входящ Тест за Определяне на Нивото

Заявете своя безплатен входящ тест в Браво! Заедно ще направим кратък тест, чрез който ще разберете на кое ниво в езика се намирате и ще разгледаме вашите специфични нужди при обучението.

Целта на тази консултация е да получите ясна представа на кое ниво сте и кое е правилното обучение за Вас.

Помогнете ни да научим малко повече за Вас като отговорите на няколко предварителни въпроса чрез бутона по-долу и скоро ще се свържем с Вас.

графика - въпроси и отговори