Метод на Обучение по Английски Език

Методът на обучение по английски език е малко по-различен. Нарича се “Direct” и е именно такъв – директен. Лекотата на изучаване ви помага да говорите английски с пълна увереност, независимо на кое ниво се намирате. Получавате трайни знания, без излишна информация. 

Метод на обучение
графика - въпросителни

Какво представлява
Директният Метод?

Изучаването на чужд език при този метод се базира на начина, по който сме учили родния си език – първо сме се учили да говорим и чак след това да четем и пишем.

С други думи, чрез директният метод научаваме онзи необходим рефлекс за мигновен отговор, който ни помага да се изразим автоматично във всякакви ситуации, така както говорим родния си език.

Затвърждаваме 

 Четири Основни Умения 

ГОВОРЕНЕ

СЛУШАНЕ

ЧЕТЕНЕ

ПИСАНЕ

1. Комуникация чрез Въпроси и Отговори /Questions & Answers/

Методът внедрява едно от най-естествените неща, които човек прави през целия си живот. Всички диалози съставящи комуникацията ни се базират на въпроси и отговори.

Преподавателят задава въпрос и курсистът отговаря, следвайки модела на въпроса. 

Примери: 

  • Is it a chair?  Yes, it’s a chair.
  • Is it a chair?  No, it isn’t a chair, it’s a window.
Курсове за възрастни
графика - летящи хора

2. Бързина

Необходима за създаване на рефлекс на говорене. Бързината на изказ се създава чрез многократни повторения на граматичната форма в безброй разновидности.

По този начин курсистът добива увереност, а страхът от грешки и блокажът при разговори изчезва.

3. Лекота при ученето

Директният метод не изисква писане на домашни и граматически упражнения. Езикът се учи в пълнотата си и думите, предварително дадени на курсиста под формата на речник, не изискват писане в час или у дома както при традиционната методика.

Тяхното заучаване следва естествения начин на усвояване на всяко едно умение като шофиране, работа с компютър и т.н.

графика - свобода на обучението
графика - блог публикации 1

4. Без ръчен превод на български

Учащият не превежда, а говори директно на чуждия език без да прави предварителен превод.

Структурите се надграждат постепенно, като всяка нова дума е преведена в речника и се въвежда една след друга от преподавателя с правилно произношение и повторение на глас.

5. Трайност на знанията

Преговорът присъства в повече от половината от учебния час. Езикът въведен в предходните часове непрекъснато се упражнява и преговаря. Така учащият бързо и неусетно запаметява преподаденото без губене на излишно време в домашни. 

Директния метод дава трайност на знанията. Дълго след това курсистът си спомня за водените сесии, което неминуемо го въвежда в естествената комуникация и използване на езика с лекота, без дълги паузи, без превод.

графика - успешно обучение

Безплатен Входящ Тест за Определяне на Нивото

Заявете своя безплатен входящ тест в Браво! Заедно ще направим кратък тест, чрез който ще разберете на кое ниво в езика се намирате и ще разгледаме вашите специфични нужди при обучението.

Целта на тази консултация е да получите ясна представа на кое ниво сте и кое е правилното обучение за Вас.

Помогнете ни да научим малко повече за Вас като отговорите на няколко предварителни въпроса чрез бутона по-долу и скоро ще се свържем с Вас.

графика - въпроси и отговори