Курсове по Бизнес Английски

Курсове по английски език за бизнес. Методът ни на обучение е малко по-различен. Нарича се “Direct” и е именно такъв – директен. Лекотата на изучаване ви помага да говорите английски език с пълна увереност, независимо на кое ниво се намирате. Получавате трайни знания, без излишна информация. 

Курсове за бизнес
графика - обучение за бизнес

Общ Бизнес Английски - Ниво В1

Курсът се провежда в рамките на 25 часа. Учебникът се нарича “Get Down to Business” и се състои от 9 основни урока. Полагат се основни лексикални модели за осъществяване на полезна комуникация в сферата на бизнеса.

Курс Общ Бизнес Английски - Ниво B1
100%

Курсът ви предлага практикуване и затвърждаване на английския език в реални бизнес ситуации, заучаване на готови шаблони и създаване на рефлекс при бърз въпрос и отговор.

Бизнес Английски в Сферата на Финансите и Индустрията - Ниво В2

Курсът се провежда в рамките на 40 часа. Учебникът “Finances and Industry” се състои от 15 основни урока организирани в 3 модула. Изучават се лексикални модели за осъществяване на полезна комуникация в сферата на финансите и индустрията

Начало
Курс Английски в Сферата на Финансите и Индустрията - Ниво B2
100%

Курсът ви предлага практикуване и затвърждаване на английския език в реални бизнес ситуации, заучаване на готови шаблони и създаване на рефлекс при бърз въпрос и отговор.

графика - обучение за бизнес 3

Бизнес Английски в Сферата на Маркетинга и Мениджмънта - Ниво B2

Курсът се провежда в рамките на 40 часа, като учебникът “Marketing and Management”  се състои от 15 основни урока организирани в 3 модула. Изучават се лексикални модели за осъществяване на полезна комуникация в сферата на маркетинга и мениджмънта.

Курс Английски в Сферата на Маркетинга и Мениджмънта - Ниво B2
100%

Курсът ви предлага практикуване и затвърждаване на английския език в реални бизнес ситуации, заучаване на готови шаблони и създаване на рефлекс при бърз въпрос и отговор.

Безплатен Входящ Тест за Определяне на Нивото

Заявете своя безплатен входящ тест в Браво! Заедно ще направим кратък тест, чрез който ще разберете на кое ниво в езика се намирате и ще разгледаме вашите специфични нужди при обучението.

Целта на тази консултация е да получите ясна представа на кое ниво сте и кое е правилното обучение за Вас.

Помогнете ни да научим малко повече за Вас като отговорите на няколко предварителни въпроса чрез бутона по-долу и скоро ще се свържем с Вас.

графика - въпроси и отговори