Обучение по Английски език

Обучение – методът ни на обучение е малко по-различен. Нарича се “Direct” и е именно такъв – директен. Лекотата на изучаване ви помага да говорите английски с пълна увереност, независимо на кое ниво се намирате. Получавате трайни знания, без излишна информация. 

Онлайн Обучение
графика - индивидуално обучение възрастни 2

Индивидуално Обучение

Индивидуалното обучение било то присъствено или онлайн в Браво център се осъществява по всички предлагани от центъра нива, като материалът се усвоява чрез “Direct” методът на обучение. 

Той гарантира успех за учащия, като го научава на необходимия рефлекс за мигновен отговор, помагащ му да се изразява навременно във всякакви ситуации,  така както говори родния си език.

Индивидуалното обучение може да бъде осъществено с 1 или най-много 2 ученика едновременно.

Групово Обучение

Както при индивидуалното, груповото обучение, онлайн или присъствено в Браво център се осъществява по всички предлагани от центъра нива, като материалът се усвоява чрез “Direct” методът на обучение. 

Той гарантира успех за учащия, като го научава на необходимия рефлекс за мигновен отговор, помагащ му да се изразява навременно във всякакви ситуации,  така както говори родния си език.

графика - домашно обучение

Безплатен Входящ Тест за Определяне на Нивото

Заявете своя безплатен входящ тест в Браво! Заедно ще направим кратък тест, чрез който ще разберете на кое ниво в езика се намирате и ще разгледаме вашите специфични нужди при обучението.

Целта на тази консултация е да получите ясна представа на кое ниво сте и кое е правилното обучение за Вас.

Помогнете ни да научим малко повече за Вас като отговорите на няколко предварителни въпроса чрез бутона по-долу и скоро ще се свържем с Вас.

графика - въпроси и отговори