График и Цени

Курсове за Деца и Юноши

На тази страница ще намерите графици и цени за провеждането на стандартните Курсови Обучения в център Браво. За индивидуално обучение, можете да се свържете с нас чрез бутонът за консултация.

Курсове Преподаватели

КУРСОВЕ | Деца 3-6 години

Английски за Деца от 3 до 6 години

Английският за Деца от 3 до 6 годишна възраст се изучава в 3 нива по учебниците на издателство Макмилън. Всяко ниво съдържа уроци с дейности, които включват работни шаблони, стикери и код за достъп до цифровия комплект на ученика. Съвременна учебна система където могат да бъдат намерени анимирани истории, песни и ученето се превръща в радост и забава.

Началнa датa

- Летни: по 1 месец;
- Годишни: Октомври до Май на всяка календарна година.

Делник/Уикенд

Провеждат се от Понеделник до Петък или Събота

Времетраене

3 учебни часа на ден*

Курсовете за деца започват в:

1. началото на октомври и свършват края на месец май всяка календарна година.
2. провеждат се събота  по  3 учебни часа на посещение през учебната година .
3. летните курсове обхващат 1 месец и 1 седмица в който децата учат от понеделник до петък всеки ден по 4 учебни часа на ден.
4. Записването става след предварителна оценка на знанията на вашето дете.

* 1 учебен час е равен на 40 минути;

DEX THE DINO STARTER
35%
DISCOVER WITH DEX – LEVEL 1
65%
DISCOVER WITH DEX – LEVEL 2
100%

КУРСОВЕ | Деца 6-7 години

Английски за Деца от 6 до 7 години

На тази възраст децата както учат азбуката ,така и елементарни писмени думи с цел разпознаване на писмения английски в най-елементарната му форма. Курсът включва обучение по Директната методика по системата Direct Kids – Starter Level.

 

Началнa датa

- Летни: по 1 месец;
- Годишни: Октомври до Май на всяка календарна година.

Делник / Уикенд

Провеждат се от Понеделник до Петък или Събота

Времетраене

3 учебни часа на ден*

Курсовете за деца започват в:

1. началото на октомври и свършват края на месец май всяка календарна година.
2. провеждат се събота  по  3 учебни часа на посещение през учебната година .
3. летните курсове обхващат 1 месец и 1 седмица в който децата учат от понеделник до петък всеки ден по 4 учебни часа на ден.
4. Записването става след предварителна оценка на знанията на вашето дете.

* 1 учебен час е равен на 40 минути;

Курс DIRECT KIDS – Starter Level
100%

КУРСОВЕ | Деца 8-10 години

Английски за Деца от 8 до 10 години

В тази възраст децата добавят още по-голяма речеви и писмени познания в езика, като освен
кратки текстове и диалози те учат и по-големи текстове, слушат приказки и забавни истории. Курсовете включват 
обучение по Директната методика и обхващат 3 нива.

Началнa датa

- Летни: по 1 месец;
- Годишни: Октомври до Май на всяка календарна година.

Делник/Уикенд

Провеждат се от Понеделник до Петък или Събота

Времетраене

Провеждат се по 3 учебни часа* на посещение;

Курсовете за деца започват в:

1. началото на октомври и свършват края на месец май всяка календарна година.
2. провеждат се събота  по  3 учебни часа на посещение през учебната година .
3. летните курсове обхващат 1 месец и 1 седмица в който децата учат от понеделник до петък всеки ден по 4 учебни часа на ден.
4. Записването става след предварителна оценка на знанията на вашето дете.

* 1 учебен час е равен на 40 минути;

Курс DIRECT KIDS Level 1
35%
Курс DIRECT KIDS Level 2
65%
Курс DIRECT KIDS Level 3
100%

КУРСОВЕ | Деца 11-13 години

Английски за Деца от 11 до 13 години

В тази възраст учениците боравят с по-голям лексикален и граматичен материал. Те могат да
комуникират на по-високо речево ниво и разбират по-сложна реч и текст. Курсовете  включват
обучение по Директната методика и обхващат 3 нива.

Началнa датa

- Летни: по 1 месец;
- Годишни: Октомври до Май на всяка календарна година.

Делник/Уикенд

Провеждат се от Понеделник до Петък или Събота

Времетраене

Провеждат се по 3 учебни часа* на посещение;

Курсовете за деца започват в:

1. началото на октомври и свършват края на месец май всяка календарна година.
2. провеждат се събота  по  3 учебни часа на посещение през учебната година .
3. летните курсове обхващат 1 месец и 1 седмица в който децата учат от понеделник до петък всеки ден по 4 учебни часа на ден.
4. Записването става след предварителна оценка на знанията на вашето дете.

* 1 учебен час е равен на 40 минути;

Курс DIRECT KIDS Level 4
35%
Курс DIRECT KIDS Level 5
65%
Курс DIRECT KIDS Level 6
100%

КУРСОВЕ | Тийнейджъри

Английски за Тийнейджъри

Обучението на Тинейджърите на възраст от 13- до 16 години се обучават по подходящи за тях
учебници свързани с техните интереси и нива на познание. Отново тяхното ниво , ако вече не
са се обучавали в центъра като деца се определя от безплатен входящ тест. Курсовете  включват
обучение по Директната методика и обхващат 4 нива.

Началнa датa

- Летни: по 1 месец;
- Годишни: Октомври до Май на всяка календарна година.

Делник/Уикенд

Провеждат се от Понеделник до Петък и Събота

Времетраене

Провеждат се по 3 учебни часа* на посещение;

Курсовете за деца започват в:

1. началото на октомври и свършват края на месец май всяка календарна година.
2. провеждат се събота  по  3 учебни часа на посещение през учебната година .
3. летните курсове обхващат 1 месец и 1 седмица в който децата учат от понеделник до петък всеки ден по 4 учебни часа на ден.
4. Записването става след предварителна оценка на знанията на вашето дете.

* 1 учебен час е равен на 40 минути;

Курс TEENS ENGLISH 1 - Level A1 (Beginner)
25%
Курс TEENS ENGLISH 2 - Level A1/A2 (Beginner/Elementary)
50%
Курс TEENS ENGLISH 3 - Level A2 (Pre-intermediate)
75%
Курс TEENS ENGLISH 4 - Level B1 (Pre-intermediate / Intermediate)
100%